Nasz priorytet: wyręczyć klienta w tym, na czym się znamy

Uprawnienia zawodowe:

 • Maria Sielicka wpisana została do rejestru biegłych rewidentów na podstawie decyzji
  z dnia 10.12.1996r. Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 8721;
 • Przedsiębiorstwo Usług Audytorskich i Rachunkowych "BR" Maria Sielicka wpisane zostało na
  listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na podstawie uchwały
  z dnia 26.11.1996r. Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 1543;
 • dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa o złożonym w dniu 17.04.1999 roku egzaminie
  dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe przedsiębiorcy : (22.11.2011)

 • 17 lat pracy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych (głównie w służbach księgowych,
  ale również ekonomicznych i rewizji gospodarczej w KGHM ZM "LEGMET");
 • w 1994 roku zastępca prezesa zarządu ds. ekonomicznych, główna księgowa w spółdzielni mieszkaniowej;
 • w 1995 roku biegły rewident w KPS-Usługi Księgowe Sp. z o.o.;
 • 17 lat działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz badania
  sprawozdań finansowych.
Kontakt
an image
PUAiR "BR" Maria Sielicka
ul. Św.Maksymiliana Kolbe 3
59-220 Legnica

NIP 691-101-03-31

Kontakt e-mail: audytor@audytor.legnica.pl

Tel/Fax +48768549713
Kom.: 603-696-077