Nasz priorytet: wyręczyć klienta w tym, na czym się znamy

Przedmiot działalności:

  • czynności rewizji finansowej - przez które rozumie się badanie sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w przepisach lub standardach rewizji finansowej;
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
  • doradztwo podatkowe;
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy
    z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług
    zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Kontakt
an image
PUAiR "BR" Maria Sielicka
ul. Św.Maksymiliana Kolbe 3
59-220 Legnica

NIP 691-101-03-31

Kontakt e-mail: audytor@audytor.legnica.pl

Tel/Fax +48768549713
Kom.: 603-696-077